Opleiding Adviseur digitale toegankelijkheid

27 september t/m 20 december 2022 (6 dagen)

De nieuwe opleiding Adviseur digitale toegankelijkheid is dé opleiding als je binnen je organisatie verantwoordelijk bent voor de toegankelijkheid van websites en apps. Een gedegen opleiding en je krijgt les van verschillende experts op dit onderwerp. 

Inschrijven

Resultaat

Na deze opleiding ben je bekend met alle relevante onderwerpen die je als adviseur digitale toegankelijkheid tegenkomt:

  1. Je begrijpt dat je je rol alleen kunt uitvoeren bij een gedragen visie en een volledig mandaat vanuit het management.
  2. Je kent de relevante wetgeving, weet hoe je die moet interpreteren en je weet hoe je hieraan kunt voldoen (compliance).
  3. Je bent in staat om een goed overzicht te maken van de online performance van je organisatie. Dit omvat ook alle subdomeinen. Hierbij maak je gebruik van de tools die je in de opleiding krijgt aangereikt.
  4. Je weet hoe je een Plan van Aanpak moet opstellen en welke onderdelen daarin moeten zitten.
  5. Je kunt een beleidsplan opstellen en de kaders neerzetten om de mensen intern aan te sturen. En je weet hoe je digitale toegankelijkheid kunt verankeren in je organisatie.
  6. Je bent bekend met de basiseisen van toegankelijkheid op het gebied van webcontent, inclusief de meer complexe onderwerpen als video, kaarten en pdf.
  7. Je bent bekend met de globale inhoud van de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) en weet hoe je hier globaal je website op kunt testen.
  8. Je kunt een toetsing van de website op WCAG goed begeleiden en je kunt een toegankelijkheidsverklaring opstellen.

Inhoud

Dag 1: Introductie 

27 september 2022

Ochtend: Digitale toegankelijkheid als onderdeel van digitale kwaliteit

In dit dagdeel staan we stil bij de mensen met een functiebeperking en welke impact digitale toegankelijkheid voor hen heeft. We kijken tegelijkertijd ook breder en laten zien dat goede toegankelijkheid past in het kader van kwaliteit, waarin gebruiksvriendelijkheid en vindbaarheid ook hun plek hebben.

Middag: Wetten en regels

WCAG, Wgbh/cz, European Accessibility Act, Digitoegankelijk.nl: er speelt van alles als het gaat over wet- en regelgeving. In dit dagdeel krijg je dit haarfijn uitgelegd. 

Dag 2: Een start maken van een Plan van aanpak

11 oktober 2022

Hier ga je inventariseren wat je nog moet doen om digitale toegankelijkheid verder vorm te geven in je organisatie. Misschien moet alsnog het mandaat voor jouw functie goed geregeld worden, wellicht zijn er interne functiewijzigingen nodig, moeten er afspraken met externe leveranciers gemaakt worden en moeten collega’s nog getraind worden. Ook het aansturen van externe partijen, zoals de webbouwer en vormgevers speelt hierin een rol.

Dag 3: Technische verdieping WCAG en tools om je website te testen

1 november 2022

De WCAG-richtlijnen gaan ook over de techniek van de website en welke problemen je daarbij kunt tegenkomen. We laten een aantal veel voorkomende problemen zien en leren je hoe je dit zelf met eenvoudige tools kunt herkennen. Doel van dit dagdeel is dat je voldoende kennis hebt van WCAG om een goede gesprekspartner te zijn naar andere betrokkenen, zoals de webbouwer.

Dag 4: Toegankelijk maken van webcontent

15 november 2022

Wat zijn nu precies die toegankelijkheidseisen aan content? Wat zijn headings en wat is het belang van structuur? Dit dagdeel is meer hands-on en geeft je inzicht in wat je moet doen om webcontent toegankelijk te maken. Hoe ga je om met kaartinformatie? En met video? Of met ontoegankelijke formulieren die gemaakt worden met een verouderde formulierengenerator? Wat doe je als het cms niet de mogelijkheden biedt voor het maken van toegankelijke content?

Dag 5: Inventarisatie van het vraagstuk

29 november 2022 

Ochtend: In kaart brengen van de online performance

Het hoofddomein is tegenwoordig al lang niet meer de enige plek waarmee je contact maakt en informatie deelt. Gemiddeld gebruikt een gemeente wel meer dan 20 andere websites. En die sites moeten ook voldoen aan de hoge eisen die je stelt aan online performance, zoals veiligheid, toegankelijkheid en klantvriendelijkheid. In dit dagdeel leer je om dit hele landschap in kaart te brengen, hoe je dit kunt monitoren, zodat je het proces naar een optimale online performance optimaal kunt begeleiden. 

Middag: Inventariseren van het vraagstuk binnen je organisatie

Binnen de organisatie zijn verschillende mensen betrokken bij digitale toegankelijkheid. Denk aan de inkoop, degenen die pdf-bestanden maken, het webteam natuurlijk, communicatie-adviseurs, het management, de huisstijlcommissie en vormgevers. Zij spelen allemaal een rol en je zult alle neuzen dezelfde kant op moeten krijgen om digitale toegankelijkheid echt te realiseren in je organisatie. Het is daarbij zinvol om een goede inventarisatie te maken van de huidige situatie. We kijken hierbij ook met maturity-modellen hoe ‘volwassen’ jouw organisatie met dit onderwerp is.

Dag 6: Toegankelijkheidsverklaring en jouw rol als adviseur

20 december 2022

Ochtend: Toetsing en opstellen toegankelijkheidsverklaring

Periodiek moet de website getoetst worden op toegankelijkheid en je bent verplicht verantwoording af te leggen van je beleid rondom digitale toegankelijkheid in een toegankelijkheidsverklaring. Welke vereisten zitten er aan een toetsing en aan deze verklaring?

Middag: Jouw rol als adviseur digitale toegankelijkheid

Aan het eind gekomen van de opleiding staan we weer stil bij jouw rol. Waar zitten de knelpunten en hoe kun je je rol als adviseur verbeteren en zo zorgdragen voor een optimale online performance van jouw organisatie.

Praktisch

Cursusduur

6 dagen, 10.00 - 16.00 uur

Datum/data

  • 27 september t/m 20 december 2022

Locatie

Online

Kosten

€ 3.150 (exclusief 21% btw)

Docenten

 

Naar boven